loading...

Pierwsza historyczna wzmianka o miejscowości pochodzi z 1264 r., kiedy to książę Barnim I nadał osadę pochodzącemu prawdopodobnie z Bawarii rycerzowi Dietrichowi Beyer. Od jego nazwiska pochodzi pierwotna nazwa wsi (1264 Beiersdorp, 1282 Beresdorp, 1289 Beigerstop). W późniejszym okresie wieś należała do Pyrzyc. W połowie XIX wieku w Tetyniu mieszkało już 935 osób, było 19 dużych gospodarstw chłopskich. Kościół zbudowano w 2. poł. XIII wieku jako świątynię salową, na rzucie prostokąta z kostki granitowej, ułożonej w regularne warstwy. Około 1600 r. gruntownie przebudowano go w duchu renesansu, przymurowano szczyt wschodni, wieńcząc go sygnaturką. Dobudowano od południa zakrystię z renesansowym szczytem. Z pierwotnego wystroju architektonicznego zachowały się w ścianie wschodniej trzy otwory okienne ostrołukowe, zachodni portal i zamurowany portal południowy. W XVIII wieku dobudowano wieżę zwieńczoną ażurową latarnią i prześwitami oraz barokowym hełmem. Po zakończeniu II wojny światowej kościół został poświęcony 3 maja 1946 r. pw. Matki Boskiej Królowej Polski przez ks. Wacława Perza z Towarzystwa Chrystusowego. Od tego czasu przybywali tu kapłani z Pyrzyc, by sprawować Eucharystię i sakramenty święte oraz katechizować. Erygowanie samej parafii w Tetyniu nastąpiło 1 czerwca 1951 r.

Jednym z najważniejszych elementów odradzającego się na Pomorzu Zachodnim życia społecznego po II wojnie światowej było życie religijne. Polacy jako naród słynący z głębokiej religijności w większości nie wyobrażali sobie życia w nowym miejscu bez posługi księży rzymskokatolickich. We wspomnieniach osadników słychać było głosy, że wielu z nich odmawiało wyjścia z pociągu w miejscowościach, w których nie było kapłana. Do jednej z takich miejscowości należał Tetyń, a tutejsza parafia świętowała 3 maja wzruszającą uroczystość 70-lecia posługi duszpasterskiej księży chrystusowców.

             Długa jest lista proboszczów, którzy tworzyli dotychczasowe dziedzictwo parafii w Tetyniu. Pierwszym z nich był ks. Wiesław Stojaczyk TChr, który pracował w latach 1946-57. Drugim proboszczem był ks. Franciszek Ćwięka TChr posługujący w latach 1957-68. Jego następcą był przez dwa lata ks. Władysław Szyngiera TChr. Po nim przez kolejne trzy lata pracował w Tetyniu ks. Marian Nowak TChr. Kolejnym proboszczem przez rok był ks. Stefan Szypuła TChr, a po nim nastał na dwa lata ks. Zbigniew Szwarc TChr. Najdłużej ze wszystkich dane było ofiarować swoje serce Tetyniowi przez ks. Czesława Lesiaka TChr, który przebywał tutaj od 1982 do 2003 r. i pełnił godność dziekana dekanatu Banie. Jego następcą w latach 2003-08 był ks. Karol Twarowski TChr. Przedostatnim natomiast proboszczem był ks. Józef Dudziak TChr, który pracował w latach 2008-15, pełniąc także obowiązki ojca duchownego dekanatu. Obecnym proboszczem w Tetyniu od 2015 r. jest ks. Grzegorz Korzeniewski TChr, który z wielkim pietyzmem przygotował uroczystości jubileuszowe na 70 lecie, pracy duszpasterskiej w parafii Tetyń, ks. chrystusowców z Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej.

 


do góry...
17 czerwca 2016r. 6352 Drukuj

Lokalizacja / kościoły