loading...

Trzebórz (niem. Eichelshagen)

 

Trzebórz to duża wieś sołecka, położona w środkowej części gminy Kozielice, której nazwa pochodzi od słowa „trzebić”. W 1751 roku na rozkaz króla Fryderyka II Pyrzyce wykarczowały część swojego lasu w tzw. „Wilczym zaułku”, gdzie następnie osiedlono 12 osadników, pochodzących ze szwedzkiej części Pomorza. W połowie XIX wieku mieszkało w Trzeborzu już 253 mieszkańców, areał uprawny wsi wynosił 1157 mórg, było 30 domów oraz kuźnię i wiatrak.

Godziny Mszy Świętych

Niedziela 12:30
Wtorek 17:00 / 16:00

 

Zabudowa Trzeborza w końcu XIX wieku charakteryzowała się znaczną zwartością i regularnością. Po południowo-wschodniej stronie drogi znajdowały się trzybudynkowe pełno rolne zagrody chłopskie, zajmujące prostokątne parcele; na ich zapleczu rozciągały się ogrody i sady Na północno-zachodniej stronie drogi, występowały jedno budynkowe zagrody chałupników. Od początku XX wieku następował spadek liczby mieszkańców, prawdopodobniej spowodowany odpływem ludzi do miasta. W 1931 roku we wsi istniało 37 domów i wiatrak, a 10 pełno rolnych gospodarstw dysponowało łącznie areałem 237 ha.Zespół budynków przystanku kolejowegoz cegły ceramicznej powstał najprawdopodobniej na przełomie XIX i XX wieku”. W miejscowości występują liczne obiekty szachulcowe z polami wypełnionymi gliną. Na południowy wschód od miejscowości znajduje się śródleśne jeziorka Świdno ( pow. 27 ha) i Świdnienko. Otoczone bagnami stanowią ostoję ptactwa wodnego i bagiennego.

 


do góry...
17 czerwca 2016r. 21112 Drukuj

Lokalizacja / kościoły